CK-Funrace

De CK-Funrace is in het leven geroepen vooral voor de Leden van onze club en deze kunnen dan ook gratis deelnemen.
Als reglement volgen we het reglement van ERCCF en dit om het aangenamer te maken voor de deelnemers.
Is men geen lid van onze club dan is het 10€ deelneme.

Ons telsysteem is AmbRC3 met persoonlijke transponders.
Bent u niet in het bezit van een persoonlijke transponder dan kunt u er een huuren voor 3€ op de racedag zelf.
Let op er zijn wel maar 10 transponders te huur.