De Downstops

De "Downstops" zijn de schroeven die u in de armen "wishbones" vind die de neerwaardse beweging van de armen beperken.
Tip: zorg er altijd voor dat de veringen lang genoeg zijn zodat ze de instelling van de downstops niet beperken.

De "downstops" of ook Droopvijzen genoemd zijn een zeer krachtige instelling en zullen zeer grote invloed hebben op het rijgedrag van de wagen.

Regelen van de Downstops

Om de "downstops" te regelen hebben we het "set-up board" de "droop gauge suport bloks" en de "droop gauge" nodig.
we plaatsten de wagen op de "droop gauge suport bloks" (2 alu blokjes), deze positioneren we onder het chassis, een ter hoogte van de voorarmen en een ter hoogte van de achterarmen en we controleren dat ze enkel het carbon raken en niet de vijzen om een goede meting te krijgen.
Met de "droop gauge" meten we hoe ver de armen naar beneden gaan en dit meten we aan het uiteinde van de armen ter hoogte waar de wielen normaal zitten en op hun laagste punt.
Stel de downstops (schroeven in de armen) bij tot u het gewenste resultaat krijgt.
Tip: de linker en rechter downstop worden steeds gelijk gezet van waarde.

Er bestaat ook een oplossing om de downstops te relelen zonder "set-up board", men noemt dit dan "Quick Downstop Gauge Tool".
Dit is een tool waar de "droop gauge suport bloks" en de "droop gauge" in elkaar verwerkt zijn.

Tip: heb je jeen downstops? beperk dan de lengte van de veringen tot het gewenste resultaat.

Effect van de Downstops

Droop voorste armen.

Minder Droop. - Minder opwaardse beweging van de het chassi bij accelereren.
- Minder gewichtsverolaatsing naar achter.
- Minder agersief in het sturen maar stabieler.
- Geschikter voor pistes met veel grip
Meer Droop - Meer opwaardse beweging van de het chassi bij accelereren.
- Meer gewichtsverolaatsing naar achter
- Meer agersief in het sturen maar minder stabieler.
- Geschikter voor pistes met minder grip

Droop achterste armen.

Minder Droop. - Minder opwaardse beweging van de het chassi bij remmen.
- Minder gewichtsverolaatsing naar voor.
- Stabieler bij het remmen.
- Geschikter voor pistes met veel grip
Meer Droop - Meer opwaardse beweging van de het chassi bij remmen.
- Meer gewichtsverolaatsing naar voor.
- Onstabieler bij het afremmen.
- Geschikter voor pistes met minder grip