Droop

"Droop" word nogal eens verward met de "downstops", dit is juist en niet juist.
De "downstops" hebben invloed op de "droop" maar wat men meet als we de "downstops" afregelen zijn niet de millimerters droop maar het verschil in millimeters tussen de onderkant van het chassis en de onderkant van uiteinde van de arme,.
Brr dat is een ganse boterham ;-)
Met de "droop" verwijzen we dan naar hoeveel millimeter het chassis naar boven kan gaan van rijstand zonder dat de wielen van de grond komen.
De hoeveelheid "droop" word dus bepaald door de rijhoogte en de waarde van de "downstops".

Hoe meten we droop

Zet de wagen op het "set-up board" of een vlakke ondergrond zonder body maar rijklaar.
Duw op de wagen tot hij volledig door zijn veringen zakt en laat hem terug los.
Meet hoeveel millimeter de rijhoogte is.

Trek de wagen op tot de wielen nog net de ondergrond raken en meet hoeveel millimeter er nu zit tussen het chassis en de ondergrond.
Het verschil tussen deze twee is het aantal millimeter "droop" uw wagen heeft.

Effect van droop

Droop vooraan.

Minder Droop. - Minder opwaardse beweging van de het chassi bij accelereren.
- Minder gewichtsverolaatsing naar achter.
- Minder agersief in het sturen maar stabieler.
- Geschikter voor pistes met veel grip
Meer Droop - Meer opwaardse beweging van de het chassi bij accelereren.
- Meer gewichtsverolaatsing naar achter
- Meer agersief in het sturen maar minder stabieler.
- Geschikter voor pistes met minder grip

Droop achteraan.

Minder Droop. - Minder opwaardse beweging van de het chassi bij remmen.
- Minder gewichtsverolaatsing naar voor.
- Stabieler bij het remmen.
- Geschikter voor pistes met veel grip
Meer Droop - Meer opwaardse beweging van de het chassi bij remmen.
- Meer gewichtsverolaatsing naar voor.
- Onstabieler bij het afremmen.
- Geschikter voor pistes met minder grip