Rolcenter

Het rolcenter is een theoretisch punt waar het chassis rond rolt, het word bepaald door de vering geometrie, meerbepaald de armen, camber links, center of gravity (centraal zwaartepunt).
De hoeveelheid rol word bebaald door hoever het rolcenter verwijderd is van het center of gravity.
We gaan afkortingen beginnen te gebruiken:
- centraal zwaartepunt = center of gravity = CG
- centraal rolpunt = rol center = RC

Kortweg uitgelegd

Anngezien we het CG moeilijk kunnen berekenen maar we weten dat het boven het RC zal liggen en we dit wel kunnen bepalen zullen we het RC aanpassen om het gewenste effect te verkrijgen.

Hoe berekenen we het RC?

- Lijn A loopt paralel met de camber link aan de kant van het wiel en/of de kant van de chassis.
- Lijn B loopt paralel met de arm.
- Lijn A en lijn B komen samen in een punt genaamd instant center = IC
- Lijn C komt vanwaar de band de grond raakt ( punt WC ) en gaat naar het punt IC.
- Het punt waar lijn C de centrale lijn van de wagen ( CL ) kruist is RC ( het rol center ).

Hoe kunnen we het rolcenter aanpassen?

- We kunnen de camberlinks aanpassen.
- We kunnen de hoogte van de armen aanpassen aan het center van de wagen toe.
- We kunnen de rijhoogte aanpassen.

Hoog rolcenter

- Minder stuur als we de bocht uitkomen en gas geven.
- Gaat het griprollen tegen.
- Gebruik dit bij pistes met veel grip.

Laag rolcenter

- Meer stuur bij het uikomen van de bocht als we gas geven.
- Meer grip en werkt griprollen in de hand.
- Gebruik het op pistes met weinig grip.

Tip : Als je het rolcenter veranderd door de rijhoogte of door de armen aan te passen van de wagen kijk dan ook de droop na en regel de downstops bij alsook de camber !!!